Film na kozetce. Kino i psychoanaliza - książka.

Już w sprzedaży

Projekt książki „Film a na kozetce. Kino i psychoanaliza” powstał jako kontynuacja comiesięcznych spotkań filmowych organizowanych od czterech lat w Teatrze na Plaży w Sopocie.

Z poczucia ważności i unikatowości tych spotkań narodził się pomysł, aby poprosić naszych gości o napisanie tekstów, które byłyby zarówno dopełnieniem odbytych dyskusji, jak i znakomitą formą utrwalenia przeprowadzonych rozmów. Nasi gości zareagowali na nasz pomysł entuzjastycznie, dzięki czemu powstała unikalna publikacja łącząca perspektywę filmową z głębokim myśleniem psychoanalitycznym.

Samo połączenie filmu i psychoanalizy nie jest oczywiście niczym nowym. To, co stanowi o oryginalności tego projektu, polega na tym, iż książka „Film na kozetce. Kino i psychoanaliza” jako pierwsza na rynku wydawniczym napisana jest niemal w całości przez terapeutów psychoanalitycznych i psychoanalityków pracujących na co dzień z pacjentami. Sama perspektywa psychoanalityczna nie pojawia się tu więc jako jedna z wielu metod interpretacji dzieła sztuki, ale jest głęboko osadzona w praktyce, w myśleniu o człowieku, jego osobistej perspektywie i społecznych uwarunkowaniach dziedzina nauki.

Osoby zainteresowane kupnem książki "Kino i psychoanaliza" pod red. Magdaleny Żylicz i Justyny Świerczyńskiej zapraszamy na stronę internetową wydawnictwa Imago: www.terapeutyczna.pl.

Lista autorów i tytuły esejów: